Hà Nội: Thu 14 nghìn tỷ đồng thuế từ kinh doanh trên nền tảng số

Cục thuế thành phố Hà Nội cho biết tổng thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn Tp.Hà Nội do ngành thuế quản lý ước thực hiện 241.401 tỷ đồng, đạt 111,3% dự toán pháp lệnh.

Tại hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022, Cục Thuế Tp.Hà Nội cho biết, Các khoản thu, sắc thuế chính đều có tiến độ thu khá và với mức tăng trưởng cao là thu từ khu vực sản xuất kinh doanh khoảng 141.311 tỷ đồng, đạt 117,5% dự toán, tăng 17,5% so cùng kỳ năm 2020.  

Đặc biệt năm 2021, thu ngân sách từ các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số trên địa bàn năm 2021 khoảng 14.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 6% tổng thu và 10% thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh. Năm 2021, Cục Thuế Tp.Hà Nội đã triển khai hiệu quả các gói hỗ trợ với tổng số tiền thực hiện các chính sách hỗ trợ tới người nộp thuế ước tính là 27.537 tỷ đồng. 

Năm 2022, Ngành thuế Hà Nội sẽ tiếp tục đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người nộp thuế bằng các giải pháp thiết thực, hiệu quả bằng hoàn hiện hơn ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các khâu của hoạt động quản lý thuế.