Thu phí cao tốc do nhà nước đầu tư đảm bảo hài hòa lợi ích

Có lo ngại phí chồng phí khi thu phí sử dụng cao tốc do Nhà nước đầu tư hay không? Đây là băn khoăn của đại biểu khi thảo luận về dự thảo Luật đường bộ (sửa đổi) sáng 24/11.

Các đại biểu Quốc hội e ngại có tình trạng phí chồng phí khi dự thảo luật vừa quy định phí sử dụng đường bộ thu qua phương tiện giao thông cơ giới đường bộ lại vừa quy định thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư.

Làm rõ sự cần thiết thu phí cao tốc bên cạnh phí đường bộ, bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng khẳng định: Bộ GTVT đã nghiên cứu, đánh giá tác động của việc thu phí cao tốc. Hình thức thu phí sử dụng đường bộ hiện tại chưa tách bạch được người sử dụng đường bộ thông thường và người sử dụng cao tốc.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng cũng khẳng định: Việc thu phí cao tốc đảm bảo cân đối lợi ích của người dân và Nhà nước, nhất là trong bối cảnh ngân sách còn hạn chế. Bởi hiện nay thu phí đường bộ dựa trên đầu xe mới đáp ứng được 35% - 40% nhu cầu bảo trì. Nếu hệ thống đường cao tốc được xây dựng hoàn thiện, đưa vào hoạt động mà không thu phí thì sẽ rất khó khăn trong cân đối nguồn kinh phí  cho bảo trì. 

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!