Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ tiếp xúc cử tri Yên Phong, Bắc Ninh

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV, sáng 5/12, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Liên quan tới dự án Luật Đất đai sửa đổi, cử tri Yên phong kiến nghị, về điều kiện về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất, đề nghị cho phép ban hành quyết định thu hồi đất trong trường hợp "Người có đất thu hồi tự nguyện bàn giao đất cho Nhà nước và đã được bố trí tạm cư hoặc được chi trả kinh phí tạm cư" tại khoản 3 Điều 80, khoản 5 Điều 87.

Về dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, cử tri đề nghị cần phải có quy định cụ thể hơn về trình tự, thủ tục giao nhiệm vụ sản xuất và đặt hàng sản xuất sản phẩm quốc phòng an ninh. Quy định cụ thể những sản phẩm nào thì giao nhiệm vụ sản xuất, đặt hàng; sản phẩm nào thì đấu thầu và cơ chế để thực hiện để đảm bảo công khai, minh bạch theo đúng quy định. Nguồn vốn sử dụng để giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu sản phẩm quốc phòng an ninh là sử dụng nguồn vồn đầu tư hay nguồn vốn chi thường xuyên. 

Dương Dung -

Vũ Hiếu