Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh: Kiến nghị giao UBND tỉnh quyết định quỹ đất cho nhà ở xã hội

Đây là ý kiến của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh khi được hỏi về cải cách căn bản của Dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi và Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người có thu nhập thấp trong phiên thảo luận Chuyên đề thứ 1 tại Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam VSEF 2022 sáng 18/9.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh, pháp luật về nhà ở hiện nay quy định, việc dành quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho người có thu nhập thấp được giao cho chủ đầu tư, chủ dự án nhà ở thương mại. Chính vì thế, muốn phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho người có thu nhập thấp, việc lựa chọn nhà đầu tư cho các dự án thương mại, dự án nhà ở đô thị rất quan trọng.

Tuy nhiên, trong Dự thảo Luật mới, Bộ Xây dựng kiến nghị giao việc dành quỹ đất cho nhà ở xã hội, nhà ở cho người có thu nhập thấp cho UBND các tỉnh. 

Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần trao đổi của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh!