Thủ tướng: Bộ Tài nguyên và Môi trường phải khắc phục bằng được những hạn chế trong quản lý về sử dụng đất đai

Sáng 05/08 tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập (05/8/2002 - 05/8/2022). Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi Lẵng hoa chúc mừng. Tham dự buổi lễ có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải;

Cách đây 20 năm, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 02/2002/QH11, theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường được thành lập trên cơ sở hợp nhất các Tổng cục: Địa chính, Khí tượng Thủy văn và các tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoáng sản, tài nguyên nước, môi trường thuộc các Bộ: Công nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Ra đời gần như cùng thời điểm Hội nghị Thượng đỉnh Trái đất 2002 thông qua Tuyên bố Johannesburg về phát triển bền vững, Bộ Tài nguyên và Môi trường, bộ đa ngành đầu tiên của nước ta đã thực hiện thống nhất quản lý tổng hợp các tài nguyên đặc biệt, nguồn lực quý giá của quốc gia (đất đai, nước, khoáng sản…), không gian sinh tồn và môi trường sống của các thế hệ, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững. Trong suốt chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng trong dòng chảy đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương những nỗ lực của các thế hệ công chức, viên chức, người lao động Bộ Tài nguyên và Môi trường qua các thời kỳ và chúc mừng những thành tích của ngành đã đạt được trong những năm qua, góp phần vào thành tựu chung của cả nước. Thủ tướng đề nghị trong thời gian tới, lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường phải tăng cường đoàn kết, phối hợp chặt chẽ; chấp hành và thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Xây dựng Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường thực sự trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương, rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả, đề cao vai trò người đứng đầu; thúc đẩy bộ máy hành chính vận hành tiến về phía trước với phương châm sáng tạo, hành động, hiệu quả phục vụ người dân, phục vụ doanh nghiệp

Thủ tướng PHẠM MINH CHÍNH: "Cần rà soát hoàn thiện hệ thống các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các Hiệp định, thỏa thuận quốc tế có liên quan về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo đồng bộ, minh bạch phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong đó, trọng tâm là sửa đổi Luật Đất đai năm 2013, thể chế hóa quan điểm, chủ trương, giải pháp của Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCHTW khóa XIII, khắc phục cho được những tồn tại, hạn chế trong quản lý sử dụng đất đai, giải phóng, phát huy nguồn lực quan trọng này cho phát triển và bảo vệ đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường, thực hiện di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ ô nhiễm ra khỏi đô thị, khu dân cư; cải thiện rõ rệt tình trạng ô nhiễm môi trường ở các cụm công nghiệp, làng nghề, lưu vực song. Cải tạo, phục hồi chất lượng các nguồn nước sông, hồ đã bị ô nhiễm, suy thoái; cải thiện chất lượng không khí trong các đô thị, khu dân cư. Kiên quyết, kiên trì quan điểm và hành động “không hy sinh môi trường để chạy theo tăng trưởng đơn thuần”

 Cũng tại Lễ kỷ niệm, Ban Tổ chức đã công bố các quyết định của Chủ tịch nước về trao tặng các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước cho các Tập thể và cá nhân.. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Bộ Tài nguyên và Môi trường và trao Huân chương Lao động hạng nhất cho Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao các phần thưởng cao quý khác cho các tập thể và cá nhân thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thực hiện : Đặng Linh Quang Sỹ