Thủ tướng chỉ đạo Viettel tập trung xây dựng tổ hợp công nghiệp quốc phòng công nghệ cao

Sáng 16/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra và làm việc tại Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel) về việc tham gia phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng nền kinh tế độc tập, tự chủ và hội nhập; thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng chỉ đạo, Viettel phải tập trung xây dựng và phát triển, là nòng cốt xây dựng tổ hợp công nghiệp quốc phòng công nghệ cao; xây dựng, phát triển nền công nghiệp sản xuất thiết bị dân sự, góp phần thực hiện sứ mệnh đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp phát triển. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng đánh giá cao những kết quả, thành tích mà cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ, người lao động của Viettel đã nỗ lực phấn đấu, đạt được trong thời gian qua. Viettel đã khẳng định vị trí là hình mẫu của một doanh nghiệp Nhà nước kinh doanh sáng tạo, có hiệu quả trong quá trình đổi mới và mở cửa của đất nước.

Thủ tướng đề nghị Viettel tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước giao, mà trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trong quá trình đó, phải đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; chống tham nhũng tiêu cực.

Thủ tướng đề nghị Viettel nghiên cứu, sản xuất chip điện tử; phục vụ đắc lực, hiệu quả chuyển đổi số quốc gia; giữ vai trò dẫn dắt quá trình chuyển đổi số; làm trung gian thanh toán chuyển mạch, bù trừ điện tử; xây dựng dữ liệu quốc gia; tăng cường an ninh, an toàn viễn thông, an toàn mạng; tiếp tục đầu tư cho hạ tầng chiến lược viễn thông, viễn thám, phát triển logistics, thương mại điện tử; việc đầu tư ra nước ngoài phải chắc chắn, hiệu quả, đúng pháp luật của Việt Nam và nước sở tại; tiếp tục làm tốt công tác an sinh xã hội, đầu tư cho các địa bàn còn khó khăn, kết hợp an ninh quốc phòng ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Viettel tham gia tích cực vào chuyển đổi năng lượng xanh, sạch; chuyển đổi kinh tế xanh; góp phần bảo vệ trái đất, ứng phó biến đổi khí hậu; tiếp tục góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, cải cách hành chính, quản trị quốc gia để xây dựng các mô hình đa dạng hơn, phù hợp từng giai đoạn, thích ứng hiệu quả. Thủ tướng tin tưởng với cách làm sáng tạo, bề dày truyền thống, Viettel sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều thắng lợi mới, chinh phục những đỉnh cao mới, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Chính phủ và nhân dân giao phó.