Thủ tướng Chính phủ: Đảm bảo an toàn nền tài chính quốc gia, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác tài chính

Làm tốt công tác truyền thông chính sách, tập trung chuyển đổi số, tăng cường kỷ cương tài chính, lành mạnh thị trường vốn, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, nắm chắc tình hình để phản ứng chính sách kịp thời, đảm bảo an toàn nền tài chính Quốc gia.

Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị tổng kết công tác tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Bộ Tài chính chiều 19/12.

 Năm 2022, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước phát sinh nhiều biến động, diễn biến phức tạp khó lường nhưng nhờ các giải pháp điều hành chủ động và linh hoạt, ngành Tài chính đã đạt nhiều kết quả tích cực. Bên cạnh hoàn thành nhiệm vụ được giao, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ 46 Nghị định, chiếm 44,7% tổng số Nghị định của Chính phủ ban hành trong năm 2022. Tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền các chính sách miễn, giảm, giãn thuế, phí, lệ phí trị giá khoảng 235,5 nghìn tỷ đồng. Đề xuất một số chính sách chưa có tiền lệ để điều hành nền kinh tế, góp phần tăng thu cho ngân sách, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp, người dân giảm bớt khó khăn do dịch bệnh, thiên tai. Tính đến 15/12/2022, tổng thu ngân sách đạt 1.691 nghìn tỷ đồng, vượt 19,8 % so với dự toán, cao hơn 78 nghìn tỷ đồng so với báo cáo đánh giá thực hiện cả năm trước Quốc hội. Đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ, tái cơ cấu nợ công theo hướng bền vững.

Bên cạnh ghi nhận nỗ lực của ngành Tài chính trong đảm bảo cân đối lớn cho nền kinh tế, kiểm soát giá và lạm phát để hạn chế tác động đến đời sống người dân, giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng gợi mở một số định hướng lớn để ngành Tài chính cùng với các bộ ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu chính sách phù hợp, hài hòa; thực hiện tốt các mục tiêu chính sách tài chính, kế hoạch tài khóa; đảm bảo an ninh tài chính Quốc gia.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính cần tập trung làm tốt công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước, đảm bảo thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước; đẩy mạnh chống thất thu, chuyển giá, trốn lậu thuế. Quản lý có hiệu quả các nguồn thu mới phát sinh từ các giao dịch thương mại điện tử; quyết liệt xử lý, đôn đốc thu hồi nợ thuế, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, lành mạnh hoá thị trường vốn.

Thủ tướng đặc biệt lưu ý việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác tài chính – ngân sách, không để những vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn; đề nghị Bộ Tài chính thiết kế tiêu chí, tiêu chuẩn phân bổ ngân sách công khai, minh bạch.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thực hiện : Thanh Nga Hồng Dũng