Thủ tướng Chính phủ: Tây Nguyên phải "tự lực tự cường" trong phát triển kinh tế xã hội

Sáng 20/11 tại TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc với lãnh đạo các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo Quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Buổi làm việc của Chính phủ với các tỉnh Tây Nguyên đã đưa ra nhiều điểm mới, giải pháp có tính đột phá cho sự phát triển của vùng, nhất là định hướng phát triển, mục tiêu cụ thể gắn với một số chủ trương lớn về xây dựng cơ chế chính sách đặc thù và là cơ hội để các tỉnh Tây Nguyên phát triển trong giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hội nghị cũng đạt được sự thống nhất cao, nâng cao nhận thức trách nhiệm, quyết tâm đổi mới tư duy của các cấp các ngành về vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của vùng Tây Nguyên, từ đó tạo sự thống nhất trong hành động nhằm thực hiện thắng lợi mà mục tiêu Nghị quyết số 23NQ/TW đã đề ra.

Phát biểu tại Hội Nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nêu ra 8 giải pháp cho các tỉnh Tây Nguyên thực hiện trong thời gian tới nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế của vùng như tập trung vào xây dựng thể chế, chính sách đặc thù phải dựa vào tình hình thực tiễn từng địa phương, hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông kết nối Tây Nguyên với các vùng miền khác, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua giáo dục, đào tạo nghề,.. trên quan điểm các tỉnh Tây Nguyên phải tự lực tự cường, Nhà nước chỉ đầu tư và quản lý ở tầm vĩ mô.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: “Phải tự lực tự cường, đi lên từ bàn tay khối óc, khung trời mảnh đất của mình, lấy nguồn lực bên trong làm cơ bản, chiến lược, lâu dài và là quyết định, nguồn lực bên ngoài là cơ hội để đột phá. Nguồn lực bên trong bao gồm con người, thiên nhiên, văn hoá xã hội. Con người Tây Nguyên là cái còn thiếu hụt, về mặt số lượng, trình độ để phù hợp với sự phát triển mới”.

Trước sự chứng kiến của Thủ tướng chính phủ vào lãnh đạo các Bộ ngành liên quan, Hội nghị đã tiến hành lễ trao thoả thuận hợp tác giữa Bộ Kế hoạch Đầu tư với các đối tác phát triển cũng như các bản ghi nhớ, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Ngọc Duy