Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ tháng đầu tiên của năm 2024

Ngày 1/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ để đánh giá về hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2024; tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; tình hình triển khai 03 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Tại phiên họp, Thủ tướng yêu cầu quán triệt, tuyên truyền rộng rãi bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng", qua đó, tạo khí thế mới, động lực mới hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Tại Phiên họp, Chính phủ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 3,37% so với cùng kỳ.

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thời gian tới tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng để cụ thể hóa thành kế hoạch, lộ trình thực hiện của từng cấp, ngành và cơ quan; trước mắt tập trung lo cho toàn dân đón Tết an lành, vui tươi, tiết kiệm, nghĩa tình và an toàn; mọi người dân đều có Tết.

Thủ tướng chỉ đạo phải giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; củng cố những thị trường truyền thống, mở rộng thị trường mới; tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách Nhà nước; kiểm soát chặt chẽ bội chi, nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài quốc gia.

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia; đẩy nhanh phê duyệt quy hoạch; xử lý các dự án tồn đọng, khó khăn, vướng mắc về cung ứng vật liệu xây dựng, giải phóng mặt bằng, chuyển mục đích sử dụng đất rừng…Các bộ, ngành, địa phương phải tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; thúc đẩy khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực; quyết liệt cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; bảo đảm công khai, minh bạch, tạo thuận lợi, tiết giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chú trọng lĩnh vực văn hóa, xã hội; củng cố quốc phòng, an ninh; giữ vững trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. 

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!

Theo TTXVN