Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5

Sáng 01/6, phát biểu kết luận Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; phối hợp đồng bộ, hài hòa, chặt chẽ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm; phấn đấu đạt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Tại Phiên họp, Chính phủ đánh giá, tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực và tốt hơn tháng 4; tính chung 5 tháng năm 2024 đạt kết quả tốt hơn cùng kỳ năm 2023 trên hầu hết các lĩnh vực.

Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát cơ bản được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. Thu ngân sách nhà nước 5 tháng ước đạt 52,8% dự toán năm, tăng 14,8% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tính chung 5 tháng tăng 16,6% so với cùng kỳ; xuất siêu 8,01 tỷ USD. Tổng vốn đăng ký đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 5 tháng đạt hơn 11 tỷ USD, tăng 2% so với cùng kỳ.

Phân tích tình hình trong nước và thế giới, thủ tướng đề ra những giải pháp cụ thể, trong đó nhấn mạnh, ưu tiên cho tăng trưởng nhưng đồng thời kiểm soát lạm phát dưới 4,5%.

Thủ tướng yêu cầu tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn tín dụng; quyết liệt triển khai ngay các giải pháp ổn định thị trường vàng theo quy định; phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách Nhà nước; quyết liệt triển khai chuyển đổi số, áp dụng hóa đơn điện tử trong quản lý thu; tiếp tục thực hiện miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, tiền sử dụng đất để tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh; có giải pháp ổn định thị trường, giá cả, nhất là đối với xăng, dầu, các hàng hóa thiết yếu, nhà ở và lương thực, thực phẩm.

Tập trung làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới; quyết liệt đẩy mạnh hơn nữa giải ngân vốn đầu tư công, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia, với việc tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của 5 Tổ công tác của Thủ tướng và 26 Tổ công tác của thành viên Chính phủ; phấn đấu giải ngân trên 95% kế hoạch được giao; kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án hạ tầng quan trọng, trọng điểm quốc gia.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam