Thủ tướng gặp mặt Chủ tịch, Tổng Giám đốc các ngân hàng thương mại

Sáng nay (16/10), nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho giới Công Thương và 18 năm ngày Doanh nhân Việt Nam, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì buổi gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với Chủ tịch, Tổng Giám đốc các ngân hàng thương mại.

Các đại biểu báo cáo tình hình hoạt động của các ngân hàng; thảo luận sôi nổi, phân tích, nhận diện các vấn đề nổi lên, xác định rõ thời cơ, rủi ro, thách thức; đề xuất các định hướng, giải pháp phù hợp, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn, đặc biệt là giữ ổn định, an toàn, hiệu quả, bền vững hệ thống ngân hàng trước những biến động từ quốc tế, trong nước.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, nhân dịp kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Ngân hàng.

Theo Thủ tướng, những kết quả đạt được 9 tháng đầu năm 2022 và thời gian qua khẳng định vai trò quan trọng của hệ thống ngân hàng đối với nền kinh tế và an ninh tiền tệ quốc gia. Theo đó hệ thống ngân hàng đóng vai trò huyết mạch của nền kinh tế; là kênh dẫn vốn chủ yếu phục vụ sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân.

Đặc biệt, các ngân hàng thương mại đã luôn thể hiện trách nhiệm xã hội, tích cực tham gia xóa đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, khắc phục hậu quả thiên tai; hỗ trợ vật tư, trang thiết bị y tế và đóng góp lớn vào Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19.

Trên cơ sở phân tích tình hình, hạn chế của ngành Ngân hàng, Thủ tướng đề nghị ngành ngân hàng thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm và thời gian tới. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng, bảo đảm chủ động, linh hoạt, phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng với các chính sách tài khóa và các chính sách khác để ưu tiên kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Đối với các ngân hàng thương mại, Thủ tướng đề nghị tuân thủ pháp luật, tăng cường năng lực quản trị, điều hành, năng lực tài chính, bảo đảm an toàn hoạt động. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ, chất lượng tín dụng, bảo đảm công khai, minh bạch. Hiện đại hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh. Phát triển ngân hàng số, thanh toán không dùng tiền mặt. Phát triển mạng lưới; nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn vốn tín dụng; phát triển hoạt động dịch vụ phi tín dụng; thúc đẩy tín dụng xanh, phát triển kinh tế xanh. Tiếp tục đề cao trách nhiệm xã hội, tích cực tham gia xóa đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, vì cộng đồng. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với ngân hàng Nhà nước để giải quyết các vấn đề liên quan, nhất là những đề xuất, kiến nghị của các ngân hàng thương mại để ngành ngân hàng phát triển lớn mạnh, bền vững và góp phần đắc lực hơn nữa vào xây dựng, phát triển đất nước.