Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cương quyết không lùi bước trước những khó khăn và thách thức

Ngày 9/9, tại trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 8 năm 2023. Kết luận Phiên họp, Thủ tướng chỉ đạo kiên quyết tháo gỡ khó, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; phấn đấu đạt các mục tiêu tổng quát đề ra theo các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ.

Trong tháng 8 và 8 tháng: Kinh tế vĩ mô duy trì ổn định; tăng trưởng được thúc đẩy; lạm phát được kiểm soát, bình quân 8 tháng tăng 3,1%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu. Thu ngân sách 8 tháng đạt trên 1,12 triệu tỷ đồng, bằng 69,4% dự toán. Nợ công, nợ chính phủ, bội chi ngân sách Nhà nước được kiểm soát tốt. Xuất nhập khẩu tiếp tục đà tăng trở lại, tính chung 8 tháng xuất khẩu đạt 227,7 tỷ USD, xuất siêu gần 20,2 tỷ USD.

Phân tích về kết quả, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức, nguyên nhân, Thủ tướng nhấn mạnh 6 bài học kinh nghiệm. Trong đó nhấn mạnh, thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường đoàn kết; nắm chắc tình hình, phản ứng chính sách nhanh, kịp thời, hiệu quả; nêu cao tinh thần tự lực, tự cường; phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; luôn luôn lắng nghe và quyết liệt, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp.

Về các nhiệm vụ, giải pháp trong tâm phải thực hiện trong tháng 9, những tháng còn lại của năm 2023 và thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh phải kiên quyết, kiên trì, quyết tâm thực hiện mục tiêu tổng quát đã đề ra.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII, các Nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt; của Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu tập trung thúc đẩy 3 động lực tăng trưởng là đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng; đồng thời tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hài hoà với chính sách tài khoá để ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô. 

Thủ tướng giao các nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành, địa phương. Trong đó, nhấn mạnh tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm, thay thế kịp thời các trường hợp cán bộ, công chức né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm và các vi phạm pháp luật.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!