Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Ninh Bình

Sáng 28/5, tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự và trao quyết định phê duyệt quy hoạch cho tỉnh Ninh Bình.

Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt tại Quyết định 218 ngày 4/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, quy hoạch tỉnh Ninh Bình bảo đảm thống nhất, phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước giai đoạn 2021-2030, Quy hoạch tổng thể quốc gia, các quy hoạch ngành quốc gia, Quy hoạch Vùng Đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch Ninh Bình lựa chọn mô hình phát triển "xanh" dựa trên 4 ngành kinh tế trụ cột, các hành lang phát triển và xác định 7 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá phát triển với mục tiêu: Đến năm 2030, Ninh Bình là tỉnh khá, cực tăng trưởng các tỉnh phía Nam đồng bằng sông Hồng. Cơ bản đạt tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo. Đến năm 2035, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo; một trung tâm lớn, có giá trị thương hiệu cao về du lịch, công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản của cả nước và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Sẽ là một trung tâm hàng đầu đất nước về công nghiệp cơ khí giao thông hiện đại, trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các tỉnh phía nam Vùng Đồng bằng sông Hồng.

Tầm nhìn đến năm 2050, Ninh Bình là thành phố trực thuộc Trung ương văn minh, hiện đại, thông minh, có bản sắc riêng, ngang tầm các đô thị di sản, thành phố sáng tạo trên thế giới. Có vị thế, giá trị thương hiệu cao trong mạng lưới di sản sở hữu danh hiệu UNESCO, là một trong những địa phương đi đầu đưa phát thải khí nhà kính về mức "0" của Việt Nam.  

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Bích Liên -

Ninh Tùng