Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để ai bị bỏ lại phía sau trong lĩnh vực viễn thông

Sáng 25/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì Hội nghị Sơ kết 01 năm triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) và tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai các nhiệm vụ năm 2023 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số.

Hội nghị nhận định, trong năm công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chuyển đổi số và Đề án 06 đã được tập trung, quyết liệt. Nhờ đó, nhận thức về chuyển đổi số chuyển biến tích cực. Thể chế, cơ chế, chính sách tiếp tục được hoàn thiện. Hạ tầng công nghệ thông tin, các nền tảng số tiếp tục được phát triển. Các cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia, chuyên ngành được xây dựng, kết nối, chia sẻ.

Đặc biệt, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được triển khai mạnh mẽ, từng bước hình thành hệ sinh thái công dân số: Đã kết nối, liên thông với 47 bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước; cấp trên 76 triệu thẻ căn cước gắn chíp điện tử; đồng bộ trên 234 triệu thông tin tiêm chủng; kích hoạt gần 2,6 triệu tài khoản định danh điện tử; xác định thông tin chính xác của gần 50 triệu thuê bao di động...

Cùng với đó, dịch vụ công trực tuyến được triển khai ngày càng sâu rộng, hiệu quả: cung cấp gần 4,4 nghìn dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; hơn 154 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái; hơn 3,9 triệu giao dịch thanh toán trực tuyến.

Trên cơ sở phân tích vai trò, ý nghĩa, quan điểm chỉ đạo về chuyển đổi số, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách; hoàn thiện và quyết liệt triển khai Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ năm 2023; chủ động hướng dẫn, tổ chức triển khai số hóa, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và thường xuyên đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng PHẠM MINH CHÍNH: "Tập trung làm sao trong năm 2023 này là dứt khoát chúng ta xóa thứ toàn bộ những nơi 266 thôn, bản này thiếu sóng internet và thiếu điện. Báo cáo với các đồng chí thế ta phải quyết tâm làm cái việc này để cho mọi người dân được tiếp cận với lại internet và có điện để sử dụng. Thứ hai là quan tâm, nhất là bình đẳng và tạo cơ hội mọi người dân trên mọi miền Tổ quốc của chúng ta không ai bị bỏ lại phía sau."

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh xây dựng, cập nhật, liên thông, kết nối, chia sẻ các nền tảng số, cơ sở dữ liệu đồng bộ; kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành; tập trung hoàn thiện nền tảng cung cấp dịch vụ công toàn diện trên môi trường mạng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, năm 2023 là năm “Tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới”; tin tưởng Chương trình chuyển đổi số với trọng tâm là Đề án 06 sẽ hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề.

Thực hiện : Truyền hình Quốc hội Việt Nam