Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu ba thông điệp của Việt Nam về hòa bình, ổn định và phát triển

Sáng nay (21/5), trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và phát biểu tại Phiên họp “Hướng tới một thế giới hòa bình, ổn định và thịnh vượng”.

Phát biểu tại Phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nêu bật ba thông điệp của Việt Nam về hòa bình, ổn định và phát triển.

Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam đề cao cách tiếp cận tổng thể về các vấn đề hòa bình, an ninh và phát triển; hoà bình là nền tảng đoàn kết hợp tác, là động lực, là mục tiêu của phát triển bền vững. Việt Nam sẽ làm hết sức mình, cùng chung tay đóng góp cho hoà bình, ổn định và phát triển bền vững của nhân loại; mong muốn chấm dứt xung đột, tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, chấm dứt vũ khí hạt nhân, bảo đảm an ninh lương thực, năng lượng, an ninh con người.
Thủ tướng mong muốn cộng đồng quốc tế và các đối tác tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong xây dựng khu vực hoà bình, ổn định, hợp tác và tự cường. Trong đó, các nước thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và tiến tới đạt Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS 1982); đề nghị các bên kiềm chế, không có các hành động làm phức tạp tình hình, vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của các nước liên quan đã được UNCLOS 1982 xác lập.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định sự chân thành, lòng tin chiến lược và tinh thần trách nhiệm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để giải quyết các thách thức toàn cầu hiện nay. Với Việt Nam, các giá trị đó thể hiện qua việc triển khai nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn tốt, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.