Thủ tướng: Phát triển đô thị vì lợi ích chung của quốc gia, dân tộc; không vì một cơ quan đơn vị, một địa phương nào

Sáng 30/11, Chính phủ tổ chức Hội nghị Đô thị toàn quốc năm 2022 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, nhằm phổ biến, triển khai Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đồng chủ trì hội nghị. 

Thủ tướng cho biết, thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành và triển khai hiệu quả nhiều chủ trương, chính sách để phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo động lực phát triển đô thị. Nhiều nhiệm kỳ Đại hội Đảng đã thể hiện sự quan tâm và có chủ trương định hướng lãnh đạo về phát triển đô thị.

Sau 35 năm đổi mới, nhất là trong 10 năm vừa qua, công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị ở nước ta đạt được nhiều kết quả rất quan trọng. Đô thị hóa và phát triển đô thị trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, đô thị Việt Nam còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết.

Theo Thủ tướng, để hiện thực hóa những mục tiêu phát triển bền vững đô thị Việt Nam cần có cách tiếp cận tổng thể; triển khai với những biện pháp, giải pháp cụ thể, thiết thực, hiệu lực, hiệu quả.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển đô thị; nâng cao chất lượng quy hoạch, thực hiện quy hoạch; bám sát thực tiễn, triển khai công việc có trọng tâm, trọng điểm; phát huy mạnh mẽ các nguồn lực để phát triển đô thị, nhất là hợp tác công tư cho phát triển đô thị...

Thủ tướng PHẠM MINH CHÍNH: “Công việc phát triển đô thị không phải riêng một ngành, một cấp nào cả, đòi hỏi phải có huy động sức mạnh tổng lực của cả hệ thống chính trị, phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả giữa các cấp, các ngành, giữa các địa phương, giữa các vùng, miền để chúng ta tạo ra nguồn lực, sức mạnh tổng hợp. Vì vậy, các ngành, các cấp phải rà soát những nhiệm vụ có liên quan để ưu tiên tổ chức thực hiện song song, thiết thực, tạo ra hiệu ứng cộng hưởng phối hợp chung, thống nhất trong phát triển đô thị, vì lợi ích chung của quốc gia, dân tộc, không vì một cơ quan đơn vị, vì một địa phương nào cả”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng, với sự quyết tâm và vào cuộc quyết liệt của toàn bộ hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, các đô thị Việt Nam sẽ có sự phát triển mạnh mẽ và đột phá; kinh tế khu vực đô thị tăng trưởng nhanh, hiệu quả và bền vững; chất lượng sống tại đô thị ở mức cao; phát triển kiến trúc đô thị hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc, các yếu tố văn hóa đặc trưng được giữ gìn, phát huy; góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Thực hiện : Truyền hình Quốc hội Việt Nam Hội nghị Đô thị toàn quốc năm 2022