Thủ tướng yêu cầu bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có Tết

Sáng 1/2, tại Trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 1 năm 2024 để đánh giá về hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2024; tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; tình hình triển khai 03 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Phát biểu khai mạc phiên họp, điểm lại tình hình thế giới khu vực và trong nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng hành của Quốc hội, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 tiếp tục đạt những kết quả tích cực, đáng ghi nhận. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; lạm phát được kiểm soát; các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; khu vực nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ đều có nhiều tín hiệu tích cực ngay từ tháng đầu năm; đầu tư phát triển tiếp tục đạt kết quả tích cực; công tác quy hoạch, chuyển đổi số quốc gia tiếp tục được đẩy mạnh; các lĩnh vực văn hoá, xã hội được chú trọng; đời sống người dân tiếp tục được cải thiện; 3 đột phá chiến lược tiếp tục được thúc đẩy; tích cực chuẩn bị cho Nhân dân vui Xuân, đón Tết; tình hình chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững; đối ngoại tiếp tục được đẩy mạnh.

Thủ tướng cho biết, nhân Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa có bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”. Bài viết khẳng định dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Qua đó, củng cố thêm niềm tự hào dân tộc, truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước, có thêm bản lĩnh, tự tin để chúng ta đi lên; hướng đến năm 2030 Đảng ta tròn 100 tuổi, nước ta là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

Về nhiệm vụ tháng 2 và thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ thảo luận đánh giá tình hình, bài học kinh nghiệm, nhất là trong chỉ đạo, điều hành và phản ứng chính sách. Trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp làm mới các động lực cũ gồm đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng; bổ sung, khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng mới như: kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đổi mới sáng tạo; tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân; tìm giải pháp khắc phục đứt gẫy chuỗi sản xuất và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Cùng với đó, thúc đẩy phát triển các lĩnh vực văn hóa-xã hội; đảm bảo an ninh, quốc phòng; tăng cường đối ngoại; tập trung khai thác tối đa nguồn lực mà các tập đoàn, tổng công ty đang nắm giữ. Đặc biệt, trước mắt tổ chức cho nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, nghĩa tình, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có Tết, không ai bị bỏ lại phía sau.