Thủ tướng yêu cầu thanh tra toàn diện chung cư mini

Thủ tướng vừa ký ban hành Công điện 991 ngày 22/10/2023 về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đối với nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ.

Công điện nêu rõ, ở một số tỉnh, thành phố, tại khu vực đô thị, các khu dân cư gần các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế…, việc quản lý của các cơ quan chức năng chưa hiệu quả.

Đặc biệt, tình trạng xây dựng các công trình nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ không tuân thủ quy định của pháp luật, xây dựng không theo quy hoạch, không phép, sai phép vẫn xảy ra. 

Nhiều công trình không đảm bảo các quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC, nhất là tự ý thiết kế nâng tầng, bố trí nhà ở thành nhiều căn hộ hoặc ngăn phòng nhằm mục đích cho thuê, mua bán, chuyển nhượng… dẫn đến nhiều hệ lụy, tiềm ẩn nguy cơ gây sự cố, mất an toàn cho công trình.

Trước thực trạng đó, Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an khẩn trương kiểm tra, rà soát, kịp thời đánh giá, ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch, thiết kế về PCCC, cấp phép, quản lý, sử dụng, tên gọi đối với loại hình nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ.

Đồng thời tăng cường công tác lập, quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, trật tự xây dựng, tổ chức thanh tra toàn diện đối với hoạt động quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ (chung cư mini).

(*) Nguồn: Dân Trí

Thúy Hiền