Thừa Thiên - Huế: Chuyển đổi số để tiết kiệm ngân sách nhà nước

Làm việc với Sở Thông tin và Truyền thôg tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị đơn vị tiếp tục tăng cường chuyển đổi số, qua đó giải quyết tốt hơn phản ánh của công dân, tiết kiệm ngân sách cho Nhà nước.

Thời gian qua, đơn vị đã tham mưu cho UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện chuyển đổi số, tập trung trên các phương diện: làm việc không giấy tờ, hội họp không tập trung nhiều, dịch vụ công không gặp mặt, thanh toán không dùng tiền mặt và số hóa thông tin dữ liệu. Tỉnh đã triển khai ứng dụng phản ánh thông tin hiện trường Hue-S, qua đó rút ngắn thời gian phản ánh bức xúc của người dân, tiết kiệm gần 8 tỷ đồng ngân sách chi phí in ấn văn bản, văn phòng phẩm.

Ông NGUYỄN XUÂN SƠN – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế: “Sẽ nâng cấp hệ thống phản ánh hiện trường.từ đó giúp người dân thuận hiện, cơ quan Nhà nước xử lý tốt hơn. Đặc biệt là giảm chi phí, phiền hà của dân đối với vấn đề bức xúc, quan tâm. Quá trình xử lý của cơ quan Nhà nước được rút ngắn, sử dụng dữ liệu số nhằm tăng hiệu quả công việc”

Trong giai đoạn 2016-2021,trên tinh thần tiết kiệm, đơn vị đã chi tăng thêm cho người lao động với số tiền trên 3,3 tỷ đồng. Tại buổi làm việc, đoàn giám sát cũng lưu ý Sở phải xây dựng và có chỉ tiêu đối với chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hàng năm, duy trì chế độ thanh tra đối với các đơn vị trực thuộc. Đối với công tác chuyển đổi số, cần có công cụ để kiểm soát toàn bộ quá trình, hiệu quả, tránh lãng phí nguồn tài nguyên cũng như nguồn lực Nhà nước đầu tư.

Bà ĐINH THỊ NHƯ HIỀN – Phó Chánh Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế: “Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nếu hàng năm Sở không xây dựng kế hoạch báo cáo thì việc chấm điểm cải cách hành chính thì Sở không đạt. Tiêu chí đánh giá đơn vị thì Sở mấy năm qua không có cột điểm này, mấy năm qua theo dõi không thấy, đề   

Bà NGUYỄN THỊ SỬU – Phó trưởng đoàn chuyên trách DBQH tỉnh Thừa Thiên Huế: “Để tránh các tai nạn từng xảy ra trước đây với công nghệ thông tin thì phải coi chi cho chuyển đổi số như 1 dự án. Đã là dự án thì phải có thu chi, có gói thầu, một hoặc nhiều gói. Chúng ta phải chú ý, đây là 1 dự án đầu tư phải luôn tính thu chi nhưng ở chuyển đổi số không phải là chi phí tăng thêm mà là giá trị tăng thêm”

Đoàn giám sát cũng lưu ý đơn vị dành nguồn lực tương ứng cho công tác thông tin đối ngoại, thông tin về cơ sở. Quá trình chuyển đổi số cần xây dựng ứng dụng thống nhất, tránh dài trải mỗi địa phương mỗi kiểu, gây lãng phí ngân sách Nhà nước./.

Thực hiện : Tiểu Bảo