Thừa Thiên-Huế: Đoàn đại biểu Quốc hội giám sát công tác quy hoạch

Ngày 12/01/2022, tại buổi giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên - Huế đề nghị UBND tỉnh đánh giá và có giải pháp khắc phục tình trạng “mạnh ai nấy làm” trong công tác quy hoạch giữa các ngành, nhất là đối với lĩnh vực giao thông.

Đến thời điểm này việc thực hiện quy hoạch tỉnh Thừa Thiên - Huế là chậm so với kế hoạch. Dự kiến đến quý 3 năm 2022, địa phương này mới hoàn thành quy hoạch tỉnh, trình thẩm định và phê duyệt vào cuối năm. Việc thực hiện quy hoạch tại địa phương này gặp nhiều khó khăn do giải quyết mối quan hệ hòa giữa mô hình đô thị với di sản, đòi hỏi phải tuyển chọn nhà thầu có đủ năng lực. 

Đối với công tác quy hoạch đô thị, công tác lập, phê duyệt và quản lý thực hiện quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc tại một số địa phương còn chậm và thiếu đồng bộ. Thiếu các giải pháp có tính khả thi để thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trong đó có hai khâu quan trọng là không cân đối đủ nguồn vốn cho xây dựng hạ tầng và sự bất cập trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất dẫn đến các công trình, dự án thường kéo dài tiến độ. 

Bà Nguyễn Thị Sửu - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên - Huế: “Không ứng dụng vào thực tiễn được nghĩa là chất lượng. Quy hoạch chỉ để là quy hoạch ư!? Những sản phẩm, nhất là quy hoạch nông thôn, rồi tôi chưa nói về quy hoạch đô thị, chúng ta có quy hoạch phân khu nhưng cũng có vấn đề. Ngay cả những nhà quy hoạch chưa nói được, nhà xây dựng cũng chưa nói được ở cả các góc độ khác nhau”.

Đoàn giám sát cũng đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đánh giá và có giải pháp khắc phục tình trạng “mạnh ai nấy làm” trong công tác quy hoạch giữa các ngành, nhất là đối với lĩnh vực giao thông. Đối với các kiến nghị về pháp lý, đoàn giám sát tiếp thu và báo cáo Quốc hội.

quảng cáo