Thừa Thiên - Huế: Đoàn ĐBQH đề nghị Công an tỉnh giải quyết nhanh 7 vụ việc khiếu nại tố cáo tồn đọng kéo dài

Ngày 24/3, Đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có buổi làm việc với Công an tỉnh này về việc thực hiện pháp luật liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo giai đoạn 2016-2021.

Trong giai đoạn này, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiếp nhận 750 đơn của công dân, tiến hành phân loại giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Điểm sáng của lực lượng là không có đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài, khiếu kiện tập trung đông người. Tuy nhiên, đoàn giám sát hết sức quan tâm đến các đơn thư khiếu nại của công dân về hành vi của cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng CAND trong quá trình tác nghiệp, thực thi công vụ

Đại tá ĐẶNG NGỌC SƠN, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế: “Xác minh các khiếu nại tố cáo liên quan đến cán bộ chiến sỹ, rồi hành vi liên quan đến hoạt động tư pháp thì chúng tôi đều xử lý đến nơi đến chốn và có kết quả trả lời công dân. Trong nội bộ có những hình thức kỷ luật, đơn cử 5 năm vừa qua ngoài phê bình thì kỷ luật cao: tước quân tịch không có, giáng bậc hàm 1 đồng chí, cảnh cáo 5 đồng chí, khiển trách 11 đồng chí trong 5 năm”

Đoàn giám sát đề nghị Công an tỉnh ngoài công tác tiếp dân định kỳ phải tổ chức tiếp dân đột xuất, dựa trên tính chất một số sự việc nóng cũng như phải làm tốt hơn nữa công tác dự báo về tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo. Lực lượng phải đẩy nhanh việc xử lý các vụ việc còn tồn đọng, có hướng tham mưu xử lý việc đương sự cố tình khiếu kiện kéo dài dù được trả lời thỏa đáng.

Bà NGUYỄN THỊ SỬU, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên Huế: “Trong khiếu nại tố cáo các vụ việc thuộc thẩm quyền đề nghị Công an tỉnh đẩy nhanh giải quyết đối với 43 vụ mà nay nghe Công an báo cáo là chỉ còn 7 vụ việc theo báo cáo mới nhất, đang giải quyết giai đoạn 2016-2021. Khẳng định nếu chúng ta chậm thì phải đưa vào hạn chế, khuyết điểm, còn giai đoạn mới là giai đoạn mới”

Đoàn giám sát cũng lưu ý Công an tỉnh phải đảm bảo tiếp dân đầy đủ, ghi chép sổ tiếp dân dù công dân vắng mặt. Đơn vị cũng cần làm rõ việc giải quyết khiếu nại liên quan tin báo tố giác tội phạm, qua đó hoàn thiện báo cáo đầy đủ cho đoàn giám sát theo quy định./.

Thực hiện : Tiểu Bảo