Thừa Thiên Huế: Giúp doanh nghiệp truyền thống đổi mới công nghệ

Cục Ứng dụng và Phát triển Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ vừa phối hợp với tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội thảo về “ Hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, chuyển giao và đổi mới công nghệ”. Mục tiêu đến năm 2025, địa phương này có số doanh nghiệp đổi mới công nghệ tăng trung bình 15%/năm.

Tính đến nay toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 4 doanh nghiệp được hỗ trợ toàn diện về đổi mới công nghệ. Điểm khó lớn nhất là doanh nghiệp tại Huế đều sản xuất theo phương thức truyền thống, trên 90% là doanh nghiệp vừa và nhỏ, việc tiếp cận hỗ trợ tài chính như: cho vay, bảo lãnh vốn vay cũng như Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ còn nhiều khó khăn. Cộng đồng doanh nghiệp kiến nghị nhà nước sớm có dữ liệu về chuyên gia, công nghệ trong và ngoài nước để đáp ứng nhu cầu tiếp cận công nghệ của doanh nghiệp.

Ông DƯƠNG TUẤN ANH Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế: “Đối với Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở, chính quyền các địa phương thì chính sách cần rõ ràng hơn và tiếp cận cho được doanh nghiệp, Hiện nay chúng tôi thấy cũng đã có những đề xuất từ Sở cũng như hỗ trợ của Chính phủ về đổi mới công nghệ. Đây là 1 thực tiễn, nhu cầu mà doanh nghiệp rất khát vọng.”

Ông TẠ VIỆT DŨNG, Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ: “Qua những chương trình của quốc gia , chuyển giao công nghệ nước ngoài về Việt Nam theo đề án thì sẽ hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn nếu đáp ứng yêu cầu chương trình. Như vậy tổng thể là sẽ hỗ trợ từ khâu ban đầu tiếp cận thông tin và tìm kiếm công nghệ mong muốn trong hoạt động đổi mới của mình.”

Ngay trong ngày hôm nay 18/5, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ khai trương Cổng kết nối cơ sở dữ liệu quốc về khoa học và Công nghệ, chính thức vận hành sàn giao dịch – điểm kết nối cung cầu về khoa học công nghệ để phục vụ doanh nghiệp. Dịp này, tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký kết hợp tác với Cục Ứng dụng và Phát triển Công nghệ, Trường Đại học Khoa học Huế để hỗ trợ về hoạt động đổi mới công nghệ.

Thực hiện : Tiểu Bảo