Thừa Thiên Huế: Ngành y tế cần tự chủ thực chất hơn

Thời gian qua, nhiều đơn vị thuộc ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế đã từng bước tự chủ thành công, qua đó nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân. Trong chuyến giám sát về hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập, Đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên Huế đã đề nghị ngành y tế cần tự chủ thực chất hơn, tránh chạy theo chỉ tiêu.

Bệnh viện Mắt Huế là 1 trong 3 đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ tài chính gần 3 năm qua. Mỗi ngày Bệnh viện này tiếp nhận từ 300 - 400 người đến khám; thực hiện phẫu thuật trên 7.000 ca/năm. Nhờ tự chủ thành công, bệnh viện không chỉ nâng cao chất lượng khám chữa bệnh mà còn đảm bảo đời sống cho hơn 100 y, bác sĩ, người lao động.

Làm việc với đoàn giám sát, lãnh đạo ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết việc tự chủ của ngành đang gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh 3 đơn vị tự chủ thành công, trong hệ thống có 20 đơn vị chỉ đảm bảo được một phần chi thường xuyên. iệc chưa mạnh dạn triển khai các kỹ thuật cao cũng dẫn đến nguồn thu bị hạn chế. Các Trung tâm Y tế gặp khó khi tự chủ do hạn chế về nguồn lực và năng lực chuyên môn, thiếu đội ngũ bác sĩ có trình độ cao.

Đoàn giám sát nhấn mạnh mục đích của tự chủ là để nâng cao hiệu quả hoạt động ngành Y tế, góp phần nâng cao đời sống cho y bác sĩ và người lao động. Tự chủ cần thực chất, tránh theo chỉ tiêu con số cơ học.

Đoàn giám sát đề nghị Sở Y tế cần tham mưu để UBND tỉnh Thừa Thiên Huế  tiếp tục có chính sách tuyển dụng đội ngũ bác sĩ trình độ cao thời gian tới. Việc ứng dụng chuyển đổi số ngành Y tế cần hiệu quả hơn nữa, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. 

Mời quý vị dõi nội dung chi tiết!

Tiểu Bảo -

Đào Bảo