Đoàn Đại biểu Quốc hội Thừa Thiên Huế: Ngăn chặn biểu hiện lãng phí từ vụ việc nhỏ nhất

Đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế có buổi giám sát tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đoàn giám sát đã yêu cầu đơn vị bổ sung các báo cáo liên quan tới sai phạm dù là nhỏ nhất, nhằm sớm ngăn chặn biểu hiện lãng phí trong mỗi cán bộ, công chức, viên chức.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thừa Thiên Huế cho biết đã giảm tới 50% chi phí hội nghị, công tác phí, xăng xe…Tuy nhiên, hiện địa phương vẫn còn gặp khó khăn trong tổ chức nhân sự xử lý các đối tượng lang thang cơ nhỡ. 

Đoàn giám sát đánh giá cao nỗ lực của đơn vị khi khắc phục khó khăn về nhân sự, từ việc xử lý sau sự cố Formosa cho đến các vấn liên quan Covid-19. Đoàn cũng lưu ý đơn vị cần có báo cáo chi tiết những sai phạm đã bị xử lý; Xử lý ai, xử lý như thế nào. Cần làm rõ để ngăn chặn sớm những sai phạm từ nhỏ nhất.

Bà NGUYỄN THỊ SỬU, Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên Huế: Tôi đề nghị báo cáo thêm về mục tổ chức, cá nhân có vi phạm liên quan số tiền dù ít thôi nhưng tôi có đọc vi phạm đã phát hiện tại mục 3 phụ lục B có vi phạm 67 triệu. Vi phạm đã phát hiện thì ai vi phạm, phải có xử lý!? Nhắc nhở, kiểm điểm hoặc xử lý như thế nào thì trong báo cáo phải có”.

Đoàn giám sát cũng đề nghị Sở Lao động, Thương binh, Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế đề ra các chỉ tiêu cụ thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để có cách đo lường, giám sát hiệu quả. Đối với kiến nghị của đơn vị, đoàn tiếp thu để báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết./.

Thực hiện : Tiểu Bảo