Thừa Thiên - Huế: Tái bản "Nữ công thường thức" để lan truyền nữ công gia chánh cho thế hệ trẻ

Ban tổ chức sự kiện Huế - Kinh đô ẩm thực vừa tổ chức giới thiệu cuốn sách Nữ công thường thức. Đây là ấn phẩm đã được xuất bản lần đầu tiên cách đây gần 1 thế kỷ mà đến nay nhiều nội dung rất có giá trị đối với giáo dục phụ nữ về nữ công gia chánh.

Nữ công thường thức là cuốn sách gồm 3 tập, được Hội Nữ công Huế - đứng đầu là bà Đạm Phương nữ sử - ấn hành trong giai đoạn từ 1928-1931. Đây là quãng thời gian có sự giao thoa với văn minh phương Tây, việc gìn giữ các giá trị truyền thống để trao cho thế hệ tiếp nối là 1 vấn đề bức thiết. 

Nữ công thường thức không đơn thuần là việc nấu ăn mà bao gồm tất cả công việc gia đình như: thêu thùa, may vá, sắp xếp các hoạt động trong gia đình.Thông qua sự phối hợp giữa nhiều đơn vị cũng như sự hỗ trợ của các phụ nữ Huế xưa, cuốn sách được tái bản nhằm mang tính giáo dục cho thế hệ trẻ về nữ công gia chánh ngày nay.

Tiến sĩ TRẦN ĐÌNH HẰNG - Phân Viện trưởng Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế: “Tôi cho rằng đây là tài liệu lưu dấu tất cả món ăn thức uống rất đặc thù với những ngôn ngữ, văn phong kiểu Huế đầu thế kỷ 20. Bây giờ chúng tôi phải có trách nhiệm nâng niu, tái bản đưa nó ra công chúng một cách phổ biến, đưa câu chuyện kinh đô ẩm thực với những sản phẩm, công trình hiện hữu rất là thực tế.”

Việc tái xuất bản cuốn sách Nữ công thường thức cho thấy quyết tâm của tỉnh Thừa Thiên - Huế trong việc gìn giữ, trao truyền các giá trị văn hóa tốt đẹp.

Tiểu Bảo