Thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp Bắc Giang

Ngày 4/6, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ trưởng Lê Minh Hoan làm trưởng đoàn đã khảo sát tình hình thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, để hỗ trợ sản xuất, sinh kế, giảm nghèo cho người dân, nhà nước có 3 Chương trình Mục tiêu Quốc gia, tuy nhiên đang có sự chồng chéo về đối tượng thụ hưởng và cơ chế hỗ trợ. Do vậy, hiệu quả của 3 Chương trình không cao khi nguồn vốn hỗ trợ bà con không được thống nhất. Với địa bàn có hơn 1 nghìn hộ dân, trong đó 75,5% là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn như xã Hộ Đáp, bộ trưởng nhấn mạnh, chính cán bộ cấp xã cần lên tiếng, thông tin kịp thời tới chính quyền địa phương, trung ương để gỡ khó, nâng cao đời sống cho bà con để chính sách đem lại hiệu quả. Bên cạnh đó, Lục Ngạn có nhiều sản phẩm chủ lực, đặc trưng, do vậy địa phương cần phát huy thế mạnh sẵn có, tạo động lực xây dựng vùng chuyên canh lớn, chất lượng cao, phát triển kinh tế nông nghiệp.

Thăm mô hình sản xuất vải thiều tại xã Giáp Sơn, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đánh giá cao đặc sản vải thiều Lục Ngạn đã khẳng định được chất lượng, uy tín thương hiệu ở khắp thị trường trong và ngoài nước. Bộ trưởng mong muốn người dân địa phương chủ động đa dạng hóa kênh tiêu thụ, đem lại hiệu quả cao.

Lục Ngạn là một trong những vùng trồng cây ăn quả lớn nhất miền Bắc với tổng diện tích khoảng 28.000 ha, giá trị sản xuất từ cây ăn quả hàng năm đạt khoảng 3.000 - 4.000 tỷ đồng, đã góp phần quan trọng trong xây dựng phát triển nông nghiệp, nông thôn mang đặc trưng riêng của Lục Ngạn trong phát triển kinh tế.

Ninh Tùng