Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đạt một số kết quả khả quan

Chiều 23/5, Bộ trưởng Bộ tài chính Hồ Đức Phớc đã báo cáo trước Quốc hội về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021. Bộ trưởng cho biết, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đồng tình với báo cáo của Chính phủ, tuy nhiên, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính Ngân sách cũng chỉ ra, bên cạnh các kết quả đạt được, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế dẫn đến lãng phí nguồn lực Nhà nước .

Theo báo cáo, năm 2021, đã thực hiện cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2021. Bên cạnh đó, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương chủ động điều hành, tăng cường quản lý nợ Chính phủ, nợ Chính phủ bảo lãnh; giám sát chặt chẽ nợ chính quyền địa phương. Đến cuối năm 2021, dự kiến dư nợ công khoảng 43,1% GDP, nợ Chính phủ khoảng 39,1% GDP, dư nợ vay nước ngoài quốc gia khoảng 38,4% GDP, nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ so với thu ngân sách nhà nước khoảng 21,7%. 

Trình bày Báo cáo thẩm tra về nội dung này, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Phạm Thúy Chinh cho biết Ủy ban Tài chính Ngân sách cơ bản nhất trí với Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022.  Tuy nhiên đối với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng, đầu tư công, Ủy ban Tài chính Ngân sách cho rằng, tiến độ thực hiện, khả năng hoàn thành kế hoạch nhiều dự án, đặc biệt là những dự án quan trọng quốc gia còn rất chậm, gây lãng phí nguồn lực, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương như các dự án đường sắt đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội… Ủy ban Tài chính Ngân sách có một số kiến nghị Chính phủ tiếp tục xử lý nghiêm các hành vi gây thất thoát, lãng phí trong quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên. Kiên quyết thu hồi đất của  các dự án chậm đưa vào sử dụng, đất để hoang hóa, đất sử dụng không đúng mục đích, hàng năm báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện.

Thực hiện : Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam