Thực hiện nghiêm về đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu

BHXH Việt Nam vừa có công văn gửi BHXH các tỉnh, thành về việc đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu.

BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành thực hiện tổ chức hướng dẫn đăng ký KCB BHYT ban đầu theo đúng quy định của Bộ Y tế; phối hợp với sở y tế xác định, lập, công bố danh sách các cơ sở KCB đủ điều kiện đăng ký KCB BHYT và khả năng đáp ứng số lượng thẻ đăng ký KCB ban đầu của các cơ sở theo các tuyến trên địa bàn.

Thực hiện : Truyền hình Quốc hội Việt Nam