Thực thi hiệu quả các cam kết quốc tế trong lĩnh vực lưu trữ

Sáng 24/5, thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi), các đại biểu nhận định cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan soạn thảo đã phối hợp với các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu cơ bản đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến của đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6, thể chế hóa chủ trương của Đảng về tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về lưu trữ, khắc phục những bất cập, hạn chế trong thực tiễn công tác lưu trữ hiện nay.

Cho rằng các nội dung trong dự thảo Luật đã góp phần thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia và chiến lược phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa nền hành chính và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên để đảm bảo tính khả thi của luật, đại biểu đề nghị rà soát đảm bảo tính thống nhất với các luật hiện hành có liên quan.

Liên quan đến vấn đề kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu khi thực hiện số hóa và thực hiện lưu trữ điện tử, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết các cơ quan sẽ tiếp tục hoàn thiện nội dung này nhằm đáp ứng được yêu cầu thực tế cũng như sự phát triển của công nghệ thông tin và chuyển đổi số hiện nay.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam