Thuế VAT giảm về 8%, dự kiến áp dụng từ 2/2022

Từ đầu tháng 2/2022, thuế VAT dự kiến giảm về 8%, có thể khiến ngân sách nhà nước giảm thu hơn 49.000 tỷ đồng năm nay.

Dự thảo quy định hai nội dung gồm: giảm thuế giá trị gia và cho phép doanh nghiệp tính các khoản chi ủng hộ, tài trợ cho hoạt động phòng, chống dịch tại Việt Nam vào chi phí. Cụ thể, các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất VAT 10% sẽ được giảm 2% trong năm 2022, xuống còn 8%. 

Dự kiến quy định có hiệu lực từ ngày 1/2 năm nay.

quảng cáo