Thường trực Ban Bí thư làm việc với Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Chiều 13/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã có buổi làm việc với Ủy ban Kiểm tra Trung ương về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú.

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường ghi nhận những kết quả tích cực mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay. Những kết quả quan trọng trong công tác kiểm tra, giám sát đã có tác dụng rất lớn trong cảnh báo, cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa các vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên, nhất là ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; giúp các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả hơn công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Thường trực Ban Bí thư đề nghị, thời gian tới, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Tiếp thu ý kiến tại buổi làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú nhấn mạnh: Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong những năm qua, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Tích cực tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hằng năm.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam