Thường trực Chính phủ đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Sáng nay 27/11, Thường trực Chính phủ tổ chức hội nghị với các bộ, cơ quan, địa phương đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 nhằm rà soát về tình hình giải ngân và khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiêns độ giải ngân vồn đầu tư công trong 10 tháng đầu năm 2023; đề xuất, kiến nghị giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng còn lại của năm 2023. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì hội nghị.

Theo Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Kết quả giải ngân kế hoạch vốn ngân sách nhà nước 10 tháng năm 2023 cả nước là hơn 389 nghìn tỷ đồng, đạt 55,02% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đến nay, giải ngân 11 thang của cả nước khoảng 461 nghìn tỷ đồng, đạt 65,1%, cao hơn cùng kỳ (58,33%) và số tuyệt đối cao hơn gần 123 nghìn tỷ đồng.

Kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước 10 tháng năm 2023 của 41 bộ, cơ quan trung ương và 24 địa phương là 102,3 nghìn tỷ đồng, đạt 36,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ giải ngân chung của cả nước là 65,1%.

Nguyên nhân vướng mắc chính ảnh hưởng đến công tác giải ngân vốn đầu tư công như: Còn tình trạng mâu thuẫn, chồng chéo, áp dụng thiếu thống nhất các quy định pháp luật. Công tác lập kế hoạch đầu tư vốn NSNN chưa sát với khả năng thực hiện. Còn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức có biểu hiện đùn đẩy, né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm trong thi hành công vụ đã dẫn tới tiến độ giải ngân chưa đạt yêu cầu đề ra.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Trần Tiến -

Cao Hoàng