Thường trực Hội đồng Dân tộc họp phiên mở rộng

“Đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư, mở rộng đối tượng theo Quyết định 1719 là chưa phù hợp hay cần cân nhắc thời gian trình đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia” là những vấn đề được các đại biểu thảo luận sáng nay 30/1 tại phiên họp mở rộng, thẩm tra sơ bộ Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 do Thường trực Hội đồng Dân tộc tổ chức.

Tờ trình của Chính phủ đề xuất điều chỉnh, bổ sung để làm rõ một số đối tượng cụ thể thuộc diện đầu tư, hỗ trợ theo các dự án, tiểu dự án đã được phê duyệt tại Quyết định số 1719 của Thủ tướng nhưng chưa được rõ trong Nghị Quyết số 120 Quốc hội khoá14.

Cho ý kiến nội dung này, một số đại biểu cho rằng, việc Chính phủ đề nghị Quốc hội điều chỉnh chủ trương đầu tư để mở rộng đối tượng cho phù hợp với Quyết định 1719 là chưa phù hợp.

Về đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình của Chính phủ, một số đại biểu cho rằng chưa thực sự thuyết phục về cơ sở pháp lý. Do đóc, đề nghị Chính phủ cân nhắc có thực sự vướng mắc không và nên lùi thời điểm trình dự án. 

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành rà soát, sửa đổi các văn bản thuộc thẩm quyền có liên quan, nhất là các quyết định có liên quan đến tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc cũng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư - cơ quan thường trực các Chương trình mục tiêu quốc gia - báo cáo Chính phủ rà soát các chương trình này, nếu có vướng mắc sẽ báo cáo Quốc hội điều chỉnh chung, tránh tình trạng mỗi chương trình lại báo cáo một thời điểm khác nhau, trong khi Quốc hội vừa giám sát tối cao 3 chương trình mục tiêu quốc gia và tại kỳ họp bất thường thứ 5 vừa qua đã ban hành nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!
Diệu Huyền -

Nhật Huy