Thường trực Uỷ ban KH,CN&MT: Đẩy nhanh tiến độ bố trí vốn cho dự án đường Hồ Chí Minh

Ngày 24/5, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 và kế hoạch triển khai Dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo.

Tờ trình của Chính phủ cho thấy, Dự án Đường Hồ Chí Minh -  công trình ý Đảng, lòng dân - đã được Chính phủ nghiên cứu quy hoạch, đầu tư xây dựng theo 3 giai đoạn,  nối 2 đầu đất nước từ Pác Bó - Cao Bằng đến Đất Mũi – Cà Mau, dài 3.183km, tuyến chính dài 2.499km, nhánh phía tây dài 684 km, đến thời điểm này, đã hoàn thành 2.362/ 2744km, đạt 86,1% và khoảng 258km tuyến nhánh, đang thực hiện 211 km, hiện còn 3 đoạn, dài khoảng 171 km. Tổng mức đầu tư là 10.770 tỷ đồng, chưa được bố trí nguồn vốn là 3 đoạn Chợ Chu-Ngã ba Trung Sơn (thuộc dự án thành phần Chợ Mới - Ngã ba Trung Sơn); Cổ Tiết - Chợ Bến (thuộc dự án thành phần Đoan Hùng - Chợ Bến); Rạch Sỏi - Bến Nhất - Gò Quao - Vĩnh Thuận. 

Thường trực UBKHCN&MT cho rằng, đối với phân kỳ đầu tư đến năm 2020, dự án đường Hồ Chí Minh chưa đạt yêu cầu nối thông toàn tuyến từ Pác Bó (Cao Bằng) đến Đất Mũi (Cà Mau). Như vậy, trong 5 năm (2017-2021), việc triển khai Dự án chỉ đạt khoảng 8% tổng khối lượng, chậm gần 2 năm so với yêu cầu hoàn thành các dự án thành phần, nối thông toàn tuyến với quy mô 2 làn xe theo quy định tại khoản 4 Điều 2 của Nghị quyết và chưa rõ thời gian kết thúc. 

Qua giám sát, xem xét, Thường trực Ủy ban cho rằng, việc thông toàn tuyến quy mô 2 làn xe theo đề xuất trong Tờ trình của Chính phủ vẫn chưa thật sự đúng với việc thông toàn tuyến theo tinh thần của Nghị quyết, do vẫn còn đoạn Cổ Tiết - Chợ Bến chưa hoàn thành. Chính phủ cần xem xét, cân đối, bố trí nguồn vốn thích hợp và quyết tâm hoàn thành các dự án thành phần, các đoạn còn lại trong giai đoạn 2022-2025, làm rõ việc tích hợp Dự án đường Hồ Chí Minh vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ, nghiên cứu đầu tư nâng cấp tuyến đường trong giai đoạn tiếp theo cũng như cân nhắc thời hạn hoàn thành các dự án cao tốc. Đặc biệt, cần bố trí đủ và kịp thời nguồn vốn để hoàn thành 2 dự án đoạn Chợ Chu - Ngã Ba Trung Sơn và Rạch Sỏi - Bến Nhất - Gò Quao - Vĩnh Thuận và đề xuất cụ thể về bố trí vốn, hình thức đầu tư cho đoạn Cổ Tiết-Chợ Bến.

Thực hiện : Nhóm Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam