Thượng viện Mỹ thông qua dự luật chi tiêu trị giá 1.700 tỷ USD

Thượng viện Mỹ hôm 22/12 (giờ địa phương) đã bỏ phiếu thông qua dự luật chi tiêu lên tới 1.700 tỷ USD để chính phủ liên bang tiếp tục hoạt động cho tới tháng 9 năm sau.

Dự luật bao gồm 858 tỷ USD cho chi tiêu quốc phòng, tăng 9,7% so với năm trước và 772,5 triệu USD cho các chương trình phi quốc phòng. Dự luật cũng bao gồm 45 tỷ USD viện trợ quân sự và kinh tế cho Ukraine và 38 tỷ USD cho các hoạt động hỗ trợ thảm họa khẩn cấp.

Ngoài các khoản chi tiêu, dự luật bao gồm các biện pháp khác bao gồm lệnh cấm sử dụng ứng dụng TikTok trên các thiết bị do chính phủ sở hữu và làm rõ vai trò của Quốc hội trong việc xác nhận kết quả các cuộc bầu cử - một nỗ lực nhằm tránh lặp lại sự kiện ngày 6/1/2021.

Dự luật được cho là một trong những thành tựu lập pháp lưỡng đảng của chính quyền Tổng thống Biden trong hai năm đầu nhiệm kỳ. Trước đó, chính quyền Tổng thống Biden cũng đề xuất và được quốc hội thông qua Đạo luật Đầu tư hạ tầng cơ sở và việc làm trị giá 1.000 tỷ USD, đạo luật ứng phó với bạo lực súng đạn, và đạo luật chip và khoa học trị giá 280 tỷ USD nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh của Mỹ với Trung Quốc.

(*) Nguồn: Washington Post

Nhật Linh