Tiến độ triển khai dự án vành đai 3 sẽ được đảm bảo như thế nào?

Ngay sau khi Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường Vành đai 3 TPHCM, THQHVN đã có cuộc phỏng vấn nhanh với Ông PHAN VĂN MÃI, Chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM về các bước tiếp theo triển khai dự án này.

Ông PHAN VĂN MÃI, Chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM: “Trước hết chúng tôi xin cảm ơn Quốc hội đã thông qua chủ trương đầu tư Dự án đường vành đai 3 TPHCM. Dự án rất quan trọng đối với thành phố Hồ Chí Minh, các địa phương trong khu vực dự án, và đối với cả khu vực phía Nam và nền kinh tế đất nước. Nó giúp khu vực tháo điểm nghẽn về giao thông, đồng thời mở ra không gian cũng như động lực mới cho sự phát triển,  đặc biệt là cái kết nối phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Dự án xây dựng đường vành đai 3 là dự án có quy mô lớn về vốn và về áp lực thời gian hoàn thành. Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ chính trị cần hết sức tập trung, quyết tâm thực hiện trong thời gian tới. Có mấy vấn đề cần giải quyết thứ nhất là tái định cư, giải phóng mặt bằng cho các trường hợp cần thu hồi đất để thực hiện dự án. Theo đó chúng tôi xác định chính sách bồi thường và quỹ nhà, để bố trí tạm cư, hoặc nếu bà con đồng ý thì chúng tôi sẽ bố trí tái định cư. Và chúng tôi cũng bàn luôn các chính sách về đào tạo nghề, hỗ trợ sinh kế để giúp cho bà con đảm bảo ổn định sau khi phải giải phóng mặt bằng để có đời sống đảm bảo tốt hơn hiện tại. Chúng tôi cũng tham khảo những cách làm hay của các địa phương để chúng tôi có thể đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, về cơ bản cuối năm 2023 là giải phóng xong mặt bằng để chuẩn bị khởi công vào cuối năm 2023. Đường vành đai 3 khi mà thực hiện xong thì trước hết tháo điểm nghẽn về ách tắc giao thông, giảm chi phí logistic cho doanh nghiệp và nền kinh tế. Khi đường vành đai 3 thông suốt thì sẽ tạo động lực mới về giao thông, về hành lang công nghiệp đô thị. Thì như thế sẽ mở ra không gian phát triển không chỉ TPHCM và các khu vực lân cận Nam, mà còn đóng góp kinh tế cho cả nước.”