Tiếng nói cử tri: Hệ lụy của những chính sách "trong phòng lạnh"

Mỗi năm, hàng nghìn văn bản quy phạm pháp luật được ban hành ở các cấp. Trong số đó, không ít văn bản không sát với thực tiễn, thiếu tính khả thi hoặc không phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành đã gây ra những những hệ lụy rất lớn đối với người dân khiến bức xúc trong xã hội. Hệ lụy thì là vậy, thế nhưng đằng sau những câu chuyện ban hành chính sách “trên trời” này là vấn đề có thể quy trách nhiệm của một tập thể hay cá nhân một ai đó có liên quan hay không thì thời gian qua quả thật vẫn chưa có ai bị xử lý.

Nhằm kết nối tiếng nói của cử tri cả nước với Quốc hội cũng như Chính phủ, Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã thực hiện chương trình Tiếng nói cử tri. Qua đó, thúc đẩy các cơ quan chức năng có liên quan sớm giải quyết những vấn đề gây bức xúc trong dư luận, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ cũng như củng cố niềm tin của nhân dân đối với Quốc hội. Sau đây sẽ là một số vụ việc nổi cộm gây bức xúc dư luận được người dân gửi về Ban Dân nguyện cũng như Truyền hình Quốc hội Việt Nam trong thời gian qua. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình!

Trần Tiến