Tiếng nói cử tri: Khó khăn trong kiểm soát, ngăn ngừa ô nhiễm môi trường

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã được Quốc hội thông qua, Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn kỹ thuật để triển khai công tác bảo vệ môi trường một cách hiệu quả. Thậm chí, ở một số nơi, một số thời điểm vì lợi nhuận, nhiều cá nhân, tổ chức đã bất chấp các quy định của pháp luật ngang nhiên xả thải trái phép ra môi trường. Điều này đã khiến cho tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân.

Nhằm kết nối tiếng nói của cử tri cả nước với Quốc hội cũng như Chính phủ, Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã thực hiện chương trình Tiếng nói cử tri. Qua đó, thúc đẩy các cơ quan chức năng có liên quan sớm giải quyết những vấn đề gây bức xúc trong dư luận, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ cũng như củng cố niềm tin của nhân dân đối với Quốc hội. Sau đây sẽ là một số vụ việc nổi cộm gây bức xúc dư luận được người dân gửi về Ban Dân nguyện cũng như Ban Biên tập Chương trình “ Tiếng nói cử tri” trong thời gian qua. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Trần Tiến -

Tiến Cường