Tiếng nói cử tri: Nỗi lo ô nhiễm môi trường ở các cụm công nghiệp

Hiện nay, cùng với quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, tại Việt Nam rất nhiều các nhà máy, xưởng, xí nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất được xây dựng và đi vào hoạt động. Tuy nhiên, bên cạnh hiệu quả kinh tế các mô hình này đem lại thì sự xuất hiện của hàng loạt đơn vị sản xuất cũng gây ra hiện trạng ô nhiễm khu công nghiệp đáng báo động…

Nhiều giải pháp đã được thực hiện như phá bỏ các cơ sở sản xuất trái phép không có công trình bảo vệ môi trường, di dời ra xa khu dân cư, nhưng tại không ít địa phương, sau một thời gian ngắn, ô nhiễm môi trường lại đâu vào đấy khiến người dân bức xúc.

Nhằm kết nối tiếng nói của cử tri cả nước với Quốc hội cũng như Chính phủ, Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã thực hiện chương trình Tiếng nói cử tri. Qua đó, thúc đẩy các cơ quan chức năng có liên quan sớm giải quyết những vấn đề gây bức xúc trong dư luận, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ cũng như củng cố niềm tin của nhân dân đối với Quốc hội.

Sau đây sẽ là một số vụ việc nổi cộm gây bức xúc dư luận được người dân gửi về Ban Dân nguyện cũng như Ban Biên tập Chương trình “ Tiếng nói cử tri” trong thời gian qua. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Trần Tiến