Tiếng nói cử tri |Số 9|: Từ bất cập trong thu hồi, quản lý đất đai đến điểm nóng về trật tự an ninh - xã hội

Thời gian qua công tác quản lý, sử dụng đất đai đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập. Chính điều này đã dẫn đến nguồn lực về đất đai vẫn chưa khai thác đầy đủ thành nội lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhiều nơi chưa bảo đảm hài hòa lợi ích giữa người có đất thu hồi, nhà nước và nhà đầu tư.

Khiếu kiện liên quan đến đất đai vẫn còn diễn ra phức tạp, có những nơi thành điểm nóng về trật tự an ninh - xã hội. Vẫn còn “kẽ hở” để một số quan chức, địa phương lợi dụng “biến” đất công thành đất tư nhân, chuyển nhượng trái pháp luật đã bị xử lý hình sự như thời gian vừa qua.

Một số phát sinh trong thực tiễn mà Luật Đất đai năm 2013 chưa có quy định điều chỉnh. Đó cũng là những vấn đề cấp thiết mà Quốc hội sẽ cho ý kiến thảo luận về dự thảo sửa đổi luật đất đai trong kỳ họp Quốc hội này.

Nhằm kết nối tiếng nói của cử tri cả nước với Quốc hội cũng như Chính phủ, Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã thực hiện chương trình Tiếng nói cử tri. Qua đó, thúc đẩy các cơ quan chức năng có liên quan sớm giải quyết những vấn đề gây bức xúc trong dư luận, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ cũng như củng cố niềm tin của nhân dân đối với Quốc hội. Sau đây sẽ là một số vụ việc liên quan đến những kiến nghị của người dân bị ảnh hưởng liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư đáng chú ý được cử tri phản ánh đến Ban dân nguyện và Truyền hình Quốc hội Vệt Nam trong thời gian qua.  

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết chương trình!

Thực hiện : Trần Tiến