Tiếp cận BHXH của người lao động dân tộc thiểu số còn thấp

Tiếp tục phiên họp toàn thể lần thứ 9, chiều 4/5 Hội đồng Dân tộc thảo luận, cho ý kiến về Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Các vấn đề liên quan tới bảo hiểm xã hội cho đối tượng người lao động là đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm bàn thảo.

Dẫn chứng từ một số thống kê “trực tiếp”, chuyên gia nghiên cứu nêu thực tế, tính đến tháng 9 năm ngoái có gần 625 nghìn người dân tộc thiểu số tham gia BHXH bắt buộc (chiếm 3,9% số người tham gia và 7,7% lao động DTTS). Số lao động DTTS ở khu vực phi nhà nước tham gia là rất thấp, đặt ra nhiều vấn đề về khả năng tiếp cận BHXH của đối tượng này

Các đại biểu cho rằng xem xét đánh giá kỹ lưỡng tác động và quy định trong lần sửa luật này, nhằm thực hiện tốt nhất chính sách BHXH cho đồng bào DTTS nói riêng và các đối tượng khác.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Hà Lan -

Như Huỳnh