Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Tổ chức Toà án nhân dân (sửa đổi)

Sáng nay 28/5, tại phiên thảo luận Hội trường về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của Dự thảo Luật Tổ chức Toà án nhân dân (sửa đổi), Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội đã trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật.

Theo Báo cáo Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Tổ chức Toà án nhân dân (sửa đổi), về thu thập tài liệu, chứng cư trong giải quyết vụ án hình sự, hành chính, vụ việc dân sự và các vụ việc khác thuộc thẩm quyền của Toà án, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo chỉnh lý Dự thảo Luật theo hướng quy định Toà án trực tiếp thu thập tài liệu, chứng cứ và hỗ trợ thu thập tài liệu, chứng cứ để thể chế hoá Nghị quyết 27 và phù hợp với thực tiễn của nước ta. Về vấn đề đổi mới Toà án nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện theo thẩm quyền xét xử, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy việc đổi mới Toà án nhân dân cấp tỉnh thành Toà án nhân dân phúc thẩm, cấp huyện thành Toà án nhân dân sơ thẩm theo thẩm quyền xét xử, nhưng nhiệm vụ, quyền hạn của các Toà án này thì không thay đổi. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị giữ nguyên quy định của Luật hiện hành về Toà án nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Về tham dự và hoạt động thông tin tại phiên toà, phiên họp, đa số ý kiến Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị chỉnh lý theo hướng Việc ghi hình ảnh tại phiên toà, phiên họp chỉ được thực hiện trong thời gian khai mạc phiên toà, phiên họp và tuyên án, công bố quyết định; một số ý kiến của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho rằng quy định như trong dự thảo Luật là hẹp hơn so với quy định của các luật tố tụng, đề nghi giữ nguyên như quy định của pháp luật hiện hành.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam