Tiếp tục có chính sách để Bình Thuận phát triển và bứt phá

Trong chuyến công tác tại tỉnh Bình Thuận, sáng 26/3, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận về thực hiện các Nghị quyết của Trung ương và Quốc hội.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng tỉnh Bình Thuận đã tổ chức thành công Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận-Hội tụ xanh”, bảy tỏ hy vọng với sự khởi đầu Năm du lịch quốc gia như vậy, ngành du lịch của cả nước nói chung và Bình Thuận nói riêng sẽ có một năm 2023 phục hồi, bứt phá và khởi sắc.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Đảng bộ tỉnh Bình Thuận đánh giá, rà soát lại việc thực hiện các chương trình hành động, kế hoạch, đề án, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và của tỉnh. Cho biết ngay đầu nhiệm kỳ, Đảng đoàn Quốc hội đã tham mưu, trình Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 19 về định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Chia sẻ như vậy, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bình Thuận sớm nghiên cứu ban hành chương trình từ nay đến hết nhiệm kỳ để rà soát, hoàn thiện chủ trương, chính sách, làm cơ sở cho Hội đồng Nhân dân tỉnh cụ thể hóa thành các nghị quyết thực hiện.

Về vấn đề quy hoạch, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh đây là vấn đề nổi lên nhất trong thời gian gần đây. Quốc hội đã ban hành các nghị quyết về quy hoạch. Bình Thuận cần khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, trình phê duyệt và tổ chức thực hiện hiệu quả quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, rà soát và nghiên cứu thật kỹ để bảo đảm phù hợp với quy hoạch vùng, quy hoạch cấp quốc gia, qua đó khai thác, phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế của tỉnh trên cơ sở phát triển và khai thác tối đa kết cấu hạ tầng hiện có, phát triển các vùng động lực.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu tiếp tục lãnh đạo đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, của Hội đồng nhân dân tỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả các nghị quyết, đồng thời, tiếp tục đóng góp hiệu quả trong công tác lập pháp, giám sát của Quốc hội. Chuẩn bị làm tốt công tác quy hoạch cán bộ cho nhiệm kỳ mới; thực hiện tốt công tác lấy phiếu tín nhiệm tại Hội đồng Nhân dân.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!  

Thực hiện : Đặng Linh Quang Sỹ