Tiếp tục đẩy mạnh phân phối sản phẩm thương mại miền núi

Sáng 5/10, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị kết nối sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021-2025. Đây là hoạt động nhằm cụ thể hoá quyết định 1162 của Thủ tướng Chính phủ nhằm đẩy mạnh hơn nữa xuất khẩu, ứng dụng thương mại điện tử để phát triển hàng hoá của khu vực này vào hệ thống phân phối trong và ngoài nước.

Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015-2020 đã đem lại kết quả khả quan về tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ ở địa bàn khó khăn, trong đó Bộ Công Thương đã kết nối hơn 60 doanh nghiệp với trên 80 hợp đồng tiêu thụ sản phẩm hàng hoá lợi thế phát triển tại các tỉnh Lào, Cai, Hà Giang, Cao bằng, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Kiên Giang, Quảng Ninh. Ngoài ra Bộ Công Thương đã hỗ trợ kinh phí xây dựng 2 mô hình phân phối đặc thù sản phẩm tỏi Lý Sơn và sản phẩm thuỷ sản, hải sản của Côn Đảo đến được hệ thống phân phối lớn trong cả nước.

Giai đoạn 2021-2025, Bộ Công Thương sẽ triển khai 15 đề án tập trung phát triển các mặt hàng có tiền năng lợi thế, phát triển thương mại hàng hoá và dịch vụ gắn với du lịch biển đảo, đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử trong việc hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho các doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất kinh doanh khu vực vùng sâu, vùng xa, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong bối cảnh công nghiệp 4.0.

Thực hiện : Hải Yến Thế Anh