Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác dân nguyện

Nhằm trao đổi, ghi nhận ý kiến để tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác dân nguyện; xác định đúng vị trí, vai trò công tác dân nguyện trong bước đổi mới tổ chức hoạt động của Quốc hội.

Sáng nay, Báo Đại biểu Nhân dân phối hợp với Ban Dân nguyện, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác dân nguyện”. 

Các đại biểu đều khẳng định, hoạt động dân nguyện có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần vào việc phản ánh đầy đủ, kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cử tri với Quốc hội. Hoạt động của Ban Dân nguyện là công việc lớn, phức tạp, nhiều điểm nóng, nhưng thể hiện vai trò quan trọng, sự liên hệ chặt chẽ giữa nhà nước với dân, giải quyết các kiến nghị của dân và đặc biệt là công tác giám sát vụ việc cụ thể.

Nói về khó khăn trong công tác dân nguyện, có ý kiến cho rằng, Ban Dân nguyện dù ra đời được 20 năm, khối lượng công việc lớn nhưng Ban Dân nguyện chưa đủ quyền năng, năng lực về tổ chức, địa vị pháp lý để giải quyết những vấn đề cấp bách mà thực tiễn đặt ra. Do đó, lần này Chủ tịch Quốc hội giao xây dựng đề án đổi mới toàn diện hoạt động dân nguyện nói chung và vị trí pháp lý của Ban Dân nguyện nói riêng là nhu cầu cấp bách.

Để giải quyết những vấn đề còn gây khó khăn, khúc mắc, nâng cao hiệu quả công tác dân nguyện, các khách mời đã đưa ra nhiều giải pháp, trong đó có sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật; đôn đốc, giám sát về công tác dân nguyện; công khai các địa phương, đơn vị xử lý công tác dân nguyện kém; gắn công tác dân nguyện trong lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!