Tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng 2%

Chiều 24/5, Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày Tờ trình và Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày báo cáo thẩm tra về việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% theo Nghị quyết số 43 năm 2022.

Theo đó, đơn vị thẩm tra cho rằng, cần thiết ban hành chính sách giảm thuế giá trị gia tăng, song cũng còn một số băn khoăn về nội dung giải trình của Chính phủ.

Theo báo cáo của Chính phủ, giải pháp giảm thuế GTGT năm 2022 đã gián tiếp kích cầu tiêu dùng nội địa tăng cao. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 19,8% so với năm trước. Mặc dù kết quả thu NSNN của năm 2022 là tích cực, nhưng từ cuối năm ngoái và đặc biệt những tháng đầu năm nay đã cho thấy xu hướng giảm.

Để kịp thời ứng phó với diễn biến tình hình kinh tế - xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho rằng, việc tiếp tục thực hiện giảm thuế GTGT là cần thiết.

Trình bày Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh nhấn mạnh sự cần thiết ban hành chính sách giảm thuế GTGT.

Tuy nhiên, theo cơ quan thẩm tra, sức mua và tiêu dùng giai đoạn hiện nay đã khác so với bối cảnh năm 2022. Thực tế, chỉ số bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng năm ngoái tăng dần từ quý 1 sang quý 2 và đạt đỉnh vào quý 3, song đã bắt đầu giảm dần từ quý 4 ngay trong thời điểm vẫn đang được áp dụng chính sách giảm thuế. Vì vậy, cơ quan thẩm tra cho rằng, chính sách giảm thuế GTGT vào nửa cuối 2023 khó có thể phát huy tác dụng kích cầu và thúc đẩy tăng trưởng như năm 2022. Vì vậy, các biện pháp kích cầu trong năm 2023 cần tập trung vào tháo gỡ các nút thắt để tăng cường giải ngân và phát huy hiệu quả của chi đầu tư công trong gói phục hồi kinh tế hơn là tiếp tục các chính sách giảm thu ngân sách.

Về hiệu lực thi hành chính sách, cơ quan thẩm tra nhất trí thời gian áp dụng chính sách giảm thuế GTGT là từ 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

Đồng thời cho rằng, việc giảm thuế giá trị gia tăng 2% trong 6 tháng cuối năm 2023 có thể là chưa đủ thời gian để chính sách phát huy tác dụng, khó đạt được các mục tiêu đặt ra. Do đó, đề nghị cân nhắc kéo dài thời gian áp dụng so với đề xuất của Chính phủ.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam