Tiếp tục hoàn thiện cơ chế tự chủ đối với các trường đại học

Trong phần chất vấn Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, đại biểu nhận định tự chủ đại học là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước để nâng cao chất lượng giáo dục, tuy nhiên thực tế triển khai còn nhiều vướng mắc, do đó, đại biểu đề nghị chính phủ làm rõ nhưng giải pháp trong thời gian tới.  

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết: Nhà nước sẽ quản lý thông qua các tiêu chí để đánh giá kết quả đầu ra; thu hút sự tham gia đánh giá của những cơ sở sử dụng nguồn nhân lực này để đánh giá và công bố uy tín các trường.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam