Tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật để thu hút vốn FDI chất lượng cao

Việt Nam là nước tiếp nhận nguồn vốn FDI lớn thứ 3 trong khu vực và là một trong số nước duy trì được tăng trưởng dòng vốn FDI ổn định qua nhiều năm, dù trong bối cảnh xảy ra dịch bệnh Covid-19. Thông tin từ sự kiện Công bố Báo cáo thường niên về đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI của Việt Nam năm 2021 do Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài (VAFIE) tổ chức sáng 10/5.

Trong năm 2021, vốn đăng ký FDI đạt 31,15 tỷ USD, tăng 9,2%. Việt Nam là nước tiếp nhận nguồn vốn FDI lớn thứ 3 trong khu vực ASEAN và là một trong số nước  duy trì được tăng trưởng dòng vốn FDI ổn định qua nhiều năm. Tuy nhiên, nguồn vốn FDI chủ yếu vẫn tập trung ở 1 số ngành có trình độ công nghệ thấp để tận dụng chi phí nhân công giá rẻ. Bên cạnh đó, thể chế, luật pháp liên quan đến đầu tư nước ngoài chưa hoàn chỉnh, chồng chéo, thực thi không nghiêm minh, tạo kẽ hở pháp luật các nhà đầu tư trục lợi, đầu tư “chui”, đầu tư  “núp bóng” trong những ngành và lĩnh vực hạn chế FDI…

Theo các chuyên gia, để Việt Nam tiếp tục thu hút nguồn vốn FDI chất lượng, cần hoàn thiện thể chế, pháp luật, trong đó nhấn mạnh đến môi trường đầu tư kinh doanh, chủ trương về việc áp dụng “ thuế tối thiểu toàn cầu”  cũng như chú trọng đến vấn đề sở hữu trí tuệ, nâng cao chất lượng tay nghề cho người lao động.

Ông NGUYỄN QUỐC HÙNG - Phó vụ trưởng Vụ hợp tác Quốc tế: “Chúng tôi cho rằng vấn đề này không được giải quyết thấu đáo của Chính phủ trong vòng thời gian ngắn từ nay đến cuối năm thì nó sẽ tác động đa chiều, chưa biết mặt thuận như nào nhưng mặt trái, chưa thuận là rất rõ đặc biệt là nhà đầu tư đang có ý định mở rộng quy mô vào Việt Nam như các tâp đoàn của Hàn Quốc như Samsung..”

Bà TRẦN THỊ HỒNG MINH - Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương: “Vấn đề liên quan đến năng suất lao động thời gian tới sẽ là vấn đề sống còn của chúng ta, báo cáo đưa ra mặc dù năng suất lao động tăng lên nhưng vẫn thấp nhất trong khu vực vậy chúng ta phải đặt vấn đề như nào đối với khu vực FDI trong nước cũng như ngoài nước”

Bên cạnh đó cần ban hành Bộ tiêu chí đánh giá về hiệu quả khu vực FDI, dành ưu đãi về  chính sách thuế, phí đối với những doanh nghiệp FDI hoạt động hiệu quả.

GS NGUYỄN MẠI - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài: “Chúng ta cấp giấy chứng nhận đầu tư quá chậm, khi cấp giấy làm nhiều thủ tục như phóng chống cháy nổ, đất đai, môi trường, xây dựng mà mất cả năm thì người ta sẽ không đầu tư.chưa nói đến sự chuyển dịch đầu tư.do vậy người ta cần 6 tháng để đưa vào. Nếu không thay đổi sẽ không thu hút được FDI chất lượng cao”

Các chuyên gia cũng cho rằng, trong thời gian tới cần tháo gỡ những vướng mắc trong Luật Đất đai hiện hành để tiếp tục thu hút nguồn vốn FDI./.
 

Thực hiện : Diệu Huyền Sỹ Cường