Tiếp tục “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng Covid-19

Ngày 26/4, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức “Hội nghị trực tuyến Quán triệt việc “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng Covid-19 và hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ của Tổ công tác triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được như cập nhật phần mềm tiêm chủng quốc gia trên toàn quốc, bổ sung, xác thực thông tin tiêm chủng Covid-19,  việc triên khai trên thực tế hiện vẫn còn nhiều vấn đề nảy sinh và chưa đạt được hiệu quả mong muốn. 

Theo báo cáo, vẫn còn 7,6 triệu đối tượng chưa có thông tin cá nhân cập nhật lên phần mềm, 43 triệu mũi tiêm chưa đồng bộ dữ liệu tiêm chủng và căn cước công dân. Qua đó cho thấy khâu nhập dữ liệu còn chưa đảm bảo tính liên thông. 

Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị các đơn vị liên quan cần nhìn nhận những hạn chế còn thiếu sót để khắc phục, phối hợp tốt hơn trong thời gian tới. Bởi vấn đề liên thông dữ liệu, xác thực thông tin có ý nghĩa quan trọng, là tiền đề để đạt được mục tiêu đến năm 2025, 95% người dân được quản lý sức khỏe qua hệ thống điện tử. Đẩy mạnh chuyển đổi số mới làm được bệnh viện thông minh, bệnh án điện tử, khám chữa bệnh không cần hồ sơ giấy./.

Tiến Dũng