Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam

Chiều 21/06, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng cho Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, tân Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng.

Theo đó, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tiếp nhận bàn giao nhiệm vụ công tác Đảng và công tác chính trị từ Trung tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn giữ chức vụ Chính ủy Bộ đội Biên phòng và Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chỉ định Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ đội Biên phòng.
 

Khắc Phục